Over ons

Rodeart is een kunstgroep om de beeldende kunst in de gemeente van Sint-Genesius-Rode te ontwikkelen. Rodeart brengt verschillende artisten uit de gemeente samen met diverse kunstvormen en stimuleert hun creativiteit.


Comite

Voorziter : Olivier Floor

Ondervoorzitster : Karine Fuks

Secretaris : Michèle Hurtgen

Penningmeester : Danielle Tinant

Raadgevers :
 Dominique Parisse – Nancy Quadflieg – Louis-Marie Toussaint – Olivia le Grelle – Christine Rombouts

Zetel & Secretariaat :

Merellaan, 56
1640 Sint-Genesius-Rode

Bankrekening :
IBAN: BE50 0682 1179 8618


Historiek

Rodeart is ontstaan op 14 mei 1990 dankzij het initiatief van zijn oprichter en een groep van 21 kunstenaars van Sint-Genesius-Rode, zowel Nederlandstaligen als Franstaligen. Die dag onder impuls van Edouard van Wylick, de toekomstige voorzitter, werden de grondslagen gelegd voor de nieuwe vereniging.

Rodeart was een antwoord op de enthousiaste wensen van nog vele andere kunstenaars die met succes ook deelgenomen hadden aan de expo “Kunst in Rode – Art à Rhode”. Een aantal kunstenaars van de gemeente waren in maart 1990 door toedoen van Myriam Delacroix, de nieuwe burgemeester sinds 1989, voor het voetlicht gebracht.

Hierdoor het embleem van de vereniging, een ogenwenk aan het wapenschild van de gemeente, en het symbool van het stevig behoren van Rodeart tot het cultureel leven van Sint-Genesius-Rode.

De doelstelling van de stichters beogen de gastvrijheid en de medewerking tussen de leden, zonder cultureel, filosofisch, sociaal of ander onderscheid, de valorisatie van hun talenten en de promotie van de artistieke waarden in het openbaar leven. Regelmatig tentoonstellingen van hun werken waren voorzien.

Onder impuls van haar voorzitter en van een dynamisch en doeltreffend comité, groeide de vereniging snel. Van bij het begin telde ze ongeveer 70 leden.

Tussen 1990 en 2000, met steeds meer werken van topniveau, werden 8 tentoonstellingen georganiseerd in het Cultureel centrum van de gemeente en in samenwerking met deze (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000). Talrijke andere gemeenschappelijke activiteiten werden georganiseerd, zoals bezoeken aan musea en tentoonstellingen, in België en in het buitenland, cultuurreizen,”schilderkunstdagen” tussen leden en verscheidene verkozen plaatsen.

Tussen 2001 en 2005, onder het voorzitterschap van Jacques Demortier, alias Djack, naast 2 tentoonstellingen in het Cultureel centrum (2001 tot 2005 ), werd de activiteit van de vereniging met succes uitgebreid met de “Open atelierdagen” in de gemeente, namelijk in 2001, 2003 en 2005.

In mei 2006 wordt Marie-Henriette Schilling voorzitster van Rodeart, tot in mei 2010. In 2006 en 2008 werden twee tentoonstellingen georganiseerd. Een gunstig initiatief werd genomen met het uitnodigen van een beroemde kunstenaar, komende om de beurt uit onze twee culturele gemeenschappen: de schilders Pierre Debatty in 2006 en Cyr Frimout in 2008. Bovendien werden ook twee “open atelierdagen” in 2007 en 2009 georganiseerd.

Sinds juni 2010 heeft Michèle Hurtgen – vierde voorzitterschap van Rodeart – de delikate opdracht aangenomen de vereniging naar nieuwe suksessen te leiden. Onder haar toedoen wordt de tentoonstelling van de 20ste verjaardag van Rodeart actief voorbereid (de 13de tentoonstelling van haar bestaan). Deze wordt voor het publiek toegankelijk tussen 26 november en 5 december 2010 in het Cultureel centrum van Sint-Genesius-Rode. Een internationale beroemde kunstenaar, de belgische beeldhouwer Félix Roulin, zal er de eregast zijn.

In mei 2019 nam Olivier Floor het voorzitterschap over en zal onder andere de organisatie van de Expo ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Rodeart in handen hebben!

Sinds haar ontstaan in 1990, heeft Rodeart zich voortdurend hernieuwd volgens de evolutie van de mentaliteiten, de opvatting van de kunst en de persoonlijkheid van haar voorzitters. Zij werd een trekpleister voor belangstelling en kwaliteit, ten gunste van haar leden, maar ook van een uitgebreid publiek. Deze opdracht wil ze verder vervullen.